Actueel
17 december 2019


 

Op dinsdag 17 december 2019 vond de allerlaatste bestuursbijeenkomst van Doca plaats. Na dertig jaar behoren deze reguliere bijeenkomsten dus tot het verleden en op 1 januari 2020 zal ook de stichting zelf niet meer bestaan.
Deze laatste vergadering had tot doel om de verschillende stappen in de afbouw van Doca na te lopen. Met het opheffen van de stichting vervalt bijvoorbeeld ook de ANBI-status die Doca kende vanaf het moment dat deze belastingvrije clausule in het leven werd geroepen door de Belastingdienst (2012).

Verder zullen behalve uitschrijving bij de Kamer van Koophandel per 1 januari ook de rekeningen van Doca bij de Triodos Bank zijn opgeheven. En tenslotte zal onze provider Antenna zijn diensten met ingang van die datum beŽindigen. Wel zullen de beide websites doca.nl en arnhemmondiaal.nl online blijven, zodat geÔnteresseerden in de geschiedenis van onze stichting er kennis van kunnen nemen.