Actueel
10 december 2019


 

In 2016 werd het werkarchief van Doca overgedragen aan het Gelders Archief. Dit werkarchief bestond uit 3 delen: het bedrijvenarchief, het projectarchief en de door Doca in de loop der jaren verzorgde publicaties.
Wat nog voor overdracht resteerde was het stichtings-archief. Dit onderdeel is weliswaar minder omvangrijk dan de eerder overgebrachte archiefdelen, maar is wel meer divers van aard: agenda’s en notulen, correspondentie, interne discussiestukken, persberichten, jaarverslagen, literatuur en het interne informatiesysteem, Docadok genaamd. Met dit interne informatiesysteem werden de bestuursleden maandelijks op de hoogte gehouden van wat er aan de uitvoerende kant van de stichting plaats vond.

Zodra de overdracht formeel een feit is en het materiaal door het Gelders Archief voor inzage gereed is gemaakt, zal een overzicht hiervan te vinden zijn op de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. Een uitzondering hierop vormen de notulen van de in de loop der jaren bij Doca gehouden vergaderingen. Vanwege de soms persoonlijke onderwerpen die aan de orde kwamen, is inzage pas mogelijk vanaf het jaar 2065.