Actueel
5 december 2016

JSF-35
 

In 2006 werd begonnen met het schrijven aan het boek Arnhem Mondiaal: een kwart eeuw samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem. In 2015 werd het dertiende deel van deze geschiedschrijving uitgereikt aan de leden van het Platform Arnhem Mondiaal. Daarmee was de periode 1978 - 2003, vijfentwintig jaar dus, beschreven.

Inmiddels beslaan de dertien delen tezamen meer dan zeshonderd pagina’s en lijkt het uitbrengen van deze geschiedschrijving als gedrukt boek niet haalbaar. Besloten is daarom de historie digitaal uit te brengen en ook de historische periode uit te breiden tot veertig jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem (1976-2016).