Actueel
3 december 2015

JSF-35
  Op 20 november van dit jaar bracht het Ministerie van Economische Zaken het jaarrapport ‘Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2014’ uit en onlangs – maar eveneens rijkelijk laat – kwamen de maandoverzichten van 2014 over de doorvoer van militaire goederen door ons land gereed.
Samen met de maandoverzichten ‘dual-use’ die van de zomer gereed kwamen, geven ze een goede aanvulling op de in november door de overheid gepubliceerde jaarrapportage.
Het blijft echter schrikbarend te moeten vaststellen wat voor enorme hoeveelheid wapens en wapensystemen (compleet dan wel in onderdelen) ons land verlaat richting andere NAVO-landen en – ernstiger – richting landen die hun weinige staatsinkomsten beter aan nuttiger doelen zouden kunnen besteden zoals onderwijs, gezondheidszorg of de bescherming van mensenrechten.

De documentatie ‘Maandrapportages export militaire goederen 2014’ (81 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Maandoverzichten wapenexport 2014’.