Actueel
30 december 2014

JSF-35
  ‘De Nederlandse krijgsmacht moet voorbereid blijven op een scala aan inzetmogelijkheden, in alle fasen van een conflict en zo nodig op grote afstand van onze landsgrenzen. Ingezette eenheden (land, zee én lucht) moeten bovendien over escalatiedominantie beschikken omdat het gewelds-
niveau in conflicten zich niet altijd laat voorpellen en snel kan veranderen. Ook de opkomst van moderne, mobiele luchtafweer en nieuwe radar- en detectietechnieken is in dit verband van belang. Net als de F-16 zal de F-35 dertig tot veertig jaar dienst moeten doen. Het toestel zal gedurende die periode het politieke en militaire handelingsvermogen van ons land mede bepalen.’

Het zijn verontrustende woorden die de ministers Hennis-Plasschaert en Kamp in hun ‘D-brief Vervanging F-16’ van 15 december jl. tot de Tweede Kamer richtten. Alleen al het begrip ‘escalatiedominantie’ roept duistere vermoedens op. Dat de Nederlandse luchtmacht voor het uitvoeren van escalatiedominante vluchten in de toekomt slechts 4 van de 37 JSF’s kan inzetten (de rest is bestemd voor training en luchtverdediging) mag dan relativerend klinken, de achterliggende bedoelingen zijn duidelijk.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (52)’ (79 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (52)’.