Actueel
29 december 2010

JSF-17
  Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) deed in 2009 onderzoek naar de geluidsbelasting van de JSF op basis van gegevens uit de VS. Over de juistheid van dit onderzoek ontstond discussie bij de Provincie Friesland en de gemeentebesturen rond de vliegbasis Leeuwarden. Reden voor het Ministerie van Defensie om het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op te dragen het NLR-onderzoek op zijn merites te beoordelen.
Op 22 december j.l. zond minister van Defensie Hans Hillen het RIVM-onderzoek naar de Kamer. Maar ook dit onder-
zoek zal de gemoederen niet kunnen bedaren:
‘Meer zekerheid kan worden bereikt met aanvullende metingen. Dat is - zeker op korte termijn - echter moeilijk te realiseren. Het is beter om in de praktijk bij de vliegbasis Leeuwarden de geluidsbelasting te bewaken met een goed geluidsmeetprogramma.’
‘In de praktijk’? Maar dat houdt in dat de JSF daar dan al gestationeerd is. Het ging er toch juist om van tevóren te weten of het toestel de geluidsnormen zou overschrijden?

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (32)’ (47 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (32)’.