Actueel
29 december 2010

JSF-17
  Dat het JSF-budget even groot dreigt te worden als de gehele defensiebegroting van dit jaar (€ 8,5 miljard) doet zelfs bij de meest fervente JSF-voorstanders in Kamer en regering de paniek toeslaan. Immers, in drie jaar tijd is de JSF-begroting met 40% gestegen van € 5,2 miljard naar € 7,6 miljard. En zou de JSF in 2001, toen Nederland besloot mee te doen aan de ontwikkeling van het toestel, nog
€ 57,2 miljoen kosten, met de nieuwste tegenvallers die de Amerikaanse regering onlangs bekend maakte, loopt de stuksprijs op tot maar liefst € 176,7 miljoen.
De ontwikkelingen bezorgen het kabinet hoofdbrekens (minister Hans Hillen: ‘U ziet een boze potentiële afnemer’ en premier Mark Rutte: ‘We zijn niet met de JSF getrouwd.’).
Maar uiteindelijk is de reactie van regeringswege toch weer zoals we die kennen uit andere crisissituaties: uitstel van de besluitvorming. Defensieminister Hillen in zijn brief aan de Kamer van 14 december j.l.: ‘Zoals gemeld zal een herijking van het project Vervanging F-16 deel uitmaken van de beleidsbrief die ik in het vroege voorjaar van 2011 naar de Kamer zal zenden.’

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (31)’ (38 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (31)’.