Actueel

7 december 2007


 
In oktober 2006 verscheen een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer waarin de regering gewaarschuwd werd voor onoverzichtelijke en uit de pan rijzende kosten bij de ontwikkeling van de jachtbommenwerper Joint Strike Fighter. De Tweede Kamer zou er goed aan doen, aldus deze financiële autoriteit, om meer openbaarheid en helderheid te eisen in dit vervangingsproject van de F-16. In december 2007 was de Rekenkamer een stuk milder in zijn vervolgrapportage. Weliswaar werd het toestel als-
maar duurder, maar er was in elk geval beter zicht op… Inmiddels naderen de kosten van dit duurste defensie-
project ooit de 6 miljard euro (voor 85 vliegtuigen), terwijl het nog helemaal niet zeker is of het toestel vliegtechnisch wel zoveel beter is dan de F-16 die de luchtmacht al heeft.

Deze special (53 pag.) kan worden verkregen door het overmaken van € 5 op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (6)’.