Actueel

2 augustus 2004

 
De rol van de ruimtevaart voor de militaire industrie wordt vaak onderschat. Niet in het minst is het de overheid die over deze relatie in relativerende termen spreekt. Toch is het ook in dit opzicht de Nederlandse innovatieve industrie, die bijdraagt aan de wapenwedloop via strategische posities in de ruimte. Zonder satellietnavigatie is al bijna geen moderne oorlogvoering meer mogelijk. Kruisraketten worden via GPS-systemen naar hun doel gedirigeerd, plaatsbepaling op aarde gebeurt via ruimtesondes en spionagesatellieten bereiken een technologische perfectie door tot op de vierkante meter te kunnen observeren.
Voor de derde maal binnen twee jaar publiceerde het Ministerie van Economische Zaken in maart van dit jaar haar visie op het Nederlandse ruimtevaartbeleid. Een onthutsend document.

De uitgave "Het Nederlands Ruimtevaartbeleid (3)" kan bij Doca worden besteld. Zie daartoe onder de knop "Publicaties" op deze site.