Actueel
Augustus 2003

 
Naar aanleiding van klachten van omwonenden en werk-nemers in de buurt van het betonbedrijf Basal Oost (toen nog Beton Productiebedrijf Arnhem geheten), diende Doca in 2001 een bezwaarschrift in tegen het opslaan en storten van bodemas door het bedrijf. Het ging hierbij om met zware metalen vervuilde asresten uit de vuilverbrandings-installatie AVR-Avira te Duiven die per schip worden af-gevoerd naar verwerkingsinstallaties. De opslag en het storten vanaf vrachtwagens in de schepen veroorzaakte al jarenlang stofoverlast. Doca eiste een volledig afge-schermde opslag en overslag zodat geen stof meer kon verwaaien. Daarnaast verzocht Doca het provinciebestuur in overleg te treden met omwonenden in verband met hun klachten. Ook de Provincie was van mening dat het storten van bodemas door het bedrijf alleen nog maar via een gesloten systeem mocht plaatsvinden. Het bedrijf ging tegen de voorschriften in beroep: de noodzakelijke inves-teringen zouden de onderneming boven het hoofd groeien.
De in augustus opgestelde nieuwe vergunning voor het bedrijf is een compromis: geen opslag meer van bodemas (alleen nog maar overslag), bevochtiging van het as waardoor verstuiving niet meer mogelijk is, voorschriften voor wat betreft het schoonmaken van de kade in geval van morsen en meetinstrumenten bij de losplaats. Sinds het besproeien van de as zijn er geen klachten meer van omwonenden. Al met al reden voor Doca om niet opnieuw in bezwaar te gaan.