Actueel
25 augustus 2016

JSF-35
  Nadat op 16 april de door Doca in haar bijna dertig jarige bestaan uitgebrachte rapporten en Info’s al naar het Gelders Archief waren overgebracht, volgden op 25 augustus het bedrijvenarchief en het projectarchief.
Het ging hierbij om veertig dozen met materiaal dat geschikt is gemaakt voor belangstellenden, waaronder informatie over de circa 1.500 bedrijven die de regio Arnhem telt en telde.
Onder de knop ‘Archief’ op deze website wordt een overzicht geboden van zowel het projectarchief als het bedrijvenarchief. Om dit materiaal te kunnen inzien dient dus vanaf heden contact te worden opgenomen met het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.