Actueel
1 augustus 2011

JSF-35
  Ondanks de toezegging van de minister van Economische Zaken, Landbouw& Innovatie dat de maandoverzichten van de Nederlandse wapenexport voortaan wat sneller naar de Kamer zouden worden gezonden, duurde het ook nu weer een half jaar voordat ze beschikbaar kwamen. Bovendien blijkt ook nu weer kwistig gestrooid te zijn met de categorie ‘onbekend’ waar hat gaat om de afkomst van wapens en wapenonderdelen.

De twee grootste inkomstenposten zijn – net als de paar voorgaande jaren – de verkoop van radar- en vuur-
geleidingsapparatuur door Thales Nederland aan NAVO- en niet-NAVO-landen en de verkoop van tweedehands materieel door de krijgsmacht.
Een derde grote post (twee keer € 555 miljoen, in oktober en december) was al bekend: de verkoop van twee nieuwe, door Damen Schelde Groep gebouwde, fregatten aan Marokko.
Onder de post tweedehands verkoop is het vooral de overname van F-16 jachtvliegtuigen door Chili die in 2010 de kas van Defensie spekte. In januari voor € 100 miljoen en in juni en augustus nog eens voor bijna dat bedrag. Een kleine € 300 miljoen voor 18 straaljagers waarvan men bij Defensie zegt dat ze nodig aan vervanging toe zijn (door de JSF), omdat ze anders slechts tegen zeer hoge onder-
houdskosten in de lucht gehouden kunnen worden.

De documentatie ‘Maandrapportages uitvoer militaire goederen 2010’ (60 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank 786.870.990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Maandrapportages 2010’.