Actueel

4 augustus 2006


 
Behalve het totaaloverzicht over de Nederlandse wapen-
export dat op 31 juli van dit jaar als PTW-special werd uitgebracht, werd op 4 augustus ook een uitgave met detailoverzichten geproduceerd over de Nederlandse wapenexport gedurende de tweede helft van 2005. Samen met eerder genoemde uitgave en het in december 2005 uitgebrachte detailoverzicht over de wapenexport in eerste helft van 2005, kan zo een goed beeld verkregen worden van het karakter van de Nederlandse wapenhandel. Onderbelicht blijft echter nog steeds de rol van Nederland als doorvoerland van wapens en vooral wapenonderdelen. Omdat het bij doorvoer om enorme hoeveelheden gaat (Schiphol, haven van Rotterdam) en Nederland zijn concurrentiepositie jegens bijvoorbeeld Antwerpen en Hamburg wil behouden, zal nog veel inspanning moeten worden geleverd om deze vaak schimmige vorm van wapenhandel via ons land beter te controleren.

Deze special kan worden verkregen door het overmaken van € 5,- op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Wapenexport 2e helft 2005’.