Actueel
30 april 2015

JSF-35
  26 februari 2015 zal de geschiedenis ingaan als de dag waarop een meerderheid van de Tweede Kamer instemde met het kabinetsbesluit om definitief te kiezen voor de JSF als de opvolger van de F-16. Daarmee kwam het licht op groen voor de aanschaf van de eerste 8 (van de 37) toestellen bij fabrikant Lockheed Martin. Twee waren er al in 2013 door de fabriek geleverd als testtoestellen, maar daar had Defensie eventueel nog afstand van kunnen doen en – met een boete weliswaar– terug kunnen leveren.

Na een discussie van meer dan twintig jaar is de kogel nu dus door de kerk en gaat Nederland vanaf 2019 meedoen aan missies met de JSF. Dat zal met veel geweld gepaard gaan, want daar is het toestel als jachtbommenwerper voor bedoeld. Eventueel zelfs met atoombommen, want hoewel een meerderheid van de Kamer tegen een kerntaak voor de JSF is, vervangt het toestel de F-16 die volgens NAVO-
afspraken ook voor een nucleaire aanval is toegerust.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (54)’ (64 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (54)’.