Actueel
7 april 2014

JSF-35
  Doca maakt sinds 1995 deel uit van het Platform Arnhem Mondiaal, een bundeling van 12 organisaties die in Arnhem actief zijn op de terreinen vrede, internationale samen- werking, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Doca voert bovendien het secretariaat voor dit Platform en bekleedt de voorzittersfunctie.
Een van de secretariaatstaken is het verzorgen van het jaarverslag, waarin de verkorte jaarverslagen van de aangesloten organisaties zijn opgenomen en waarin een overzicht wordt geboden van de gezamenlijke activiteiten in het voorbije jaar.
Met het jaarverslag worden gemeentebestuur en andere belangstellenden op de hoogte gebracht van het Platformwerk.

Mirjam Rudolphus, bestuurslid van de stichting Doca, zorgde ook dit jaar voor het ontwerp van de omslag.