Actueel
1 april 2014

JSF-35
  Het kan voor niemand meer een verrassing zijn, maar het jaarlijkse verslag van de DOT&E (Director Operational Test and Evaluation, de hoogste adviesafdeling van het Pentagon) aan het Amerikaanse congres, noemt het toch maar weer eens: er zijn ernstige problemen met de software in de JSF. Met de nodige vertraging in de bouw en de ingebruikname van het toestel als gevolg. Wellicht zal die vertraging zelfs oplopen tot meer dan een jaar.
Minister van Defensie Hennis-Plasschaert is er in haar brief aan de Tweede Kamer van 7 februari jl. laconiek over: ‘De beoogde Nederlandse datum van 2021, voor een eerste operationele eenheid (IOC), ligt voldoende ver in de toekomst om de effecten van een mogelijke vertraging op te kunnen vangen.’ Maar, laat ze erop volgen, ‘Defensie volgt de ontwikkelingen nauwlettend.’
Dat ‘nauwlettend volgen’ gebeurt door voor- en tegenstan-
ders van dit miljardenproject al meer dan tien jaar, maar dat heeft de kostenoverschrijdingen en productievertragingen niet kunnen voorkomen.

De JSF-kwestie is voor militair historicus Christ Klep aan-
leiding geweest de ontwikkeling in dit ook voor Nederland grootste defensieproject ooit, te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek (Dossier-JSF) werden onlangs gepresenteerd.
Het boek van Christ Klep is te bestellen bij Uitgeverij Boom (ISBN 978 90 8953 249 7).

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (49)’ (56 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door € 5,- over te maken op rekeningnummer NL88 TRIO 078 6870 990 ten name van Dokumentatie-
centrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (49)’.