Actueel
29 april 2011

JSF-35
  Op 17 maart j.l. stelde minister van Defensie Hans Hillen bij de presentatie aan de Tweede Kamer van de Jaarrappor-
tage 2010 Vervanging F-16 dat het budget voor de vervanging van dit jachtvliegtuig als gevolg van oplopende kosten in de VS verhoogd was naar € 7,6 miljard. Van dit bedrag moesten 85 JSF-toestellen worden aangeschaft, want ofschoon er formeel nog steeds niet is gekozen voor dit toestel van Lockheed Martin als opvolger van de F-16, wordt er sluipenderwijs steeds meer van uitgegaan.
Groot was de verbazing dan ook toen minister Hillen in zijn Beleidsbrief van 8 april j.l. over de bezuinigingen op Defensie, bekend maakte dat er voor diezelfde 85 toestellen plotseling ‘maar’ € 4,5 miljard stond gereserveerd. Dat kan niet anders betekenen dan dat het kabinet in stilte uitgaat van veel minder toestellen dan die 85, want goedkoper dan nu zal de JSF zeker niet worden.

Door alle consternatie rond de bezuinigingsplannen bij Defensie (10.000 minder personeelsleden en het verkopen van alle tanks bijvoorbeeld), raakte het andere nieuws over de JSF in de schaduw. Want op 20 april j.l. vond in de Kamer een debat plaats over de aanschaf van een tweede JSF-testtoestel. En verklaarde de PVV voor de verkiezingen samen met de linkse oppositie zich nog fervent tegen-
stander van dit miljardenproject, eenmaal als gedoogpartij deel uitmakend van de regering, draaide deze partij als een blad in de wind om en stemde ze voor de aanschaf van dit testtoestel, waardoor er een Kamermeerderheid ontstond.
De consequenties zijn groot. Niet alleen gaat het om een bedrag van € 99,2 miljoen voor dit tweede testtoestel, maar voor het eerste testtoestel - waarvoor in 2009 was getekend - werd al € 113,2 miljoen neergeteld. Daar bovenop komen nog kosten voor onderdelen op termijn die in 2008 al zijn aangeschaft (€ 9,1 miljoen) en de exploitatiekosten voor deelname aan het testprogramma (€ 32 miljoen) plus nog
€ 22,8 miljoen voor faciliteiten en diensten tijdens het testen in de VS. Een slordige € 276 miljoen, zo rekende minister Hillen de Kamer voor.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (35)’ (44 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank 78.68.70.990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (35)’.