Actueel
28 april 2010

JSF-17
  Op 16 april publiceerde het Ministerie van Economische Zaken de overzichten van in 2009 afgegeven export-
vergunningen van militaire goederen. De maandlijsten zijn indrukwekkend, echter niet alleen vanwege het geboden inzicht, maar vooral door confrontatie met de enorme wapenstromen die uit en via het kleine Nederland de wereld overgaan. Dat Nederland al jaren tot de top-10 van wapenexporterende landen behoort, mag onderhand als bekend worden verondersteld, maar wat te denken van de volgende twee voorbeelden?
Op 23 september werd een vergunning afgegeven voor de levering van fregatten aan Marokko ter waarde van € 555 miljoen. Je zou denken dat een land als Marokko de schamele inkomsten toch beter kan besteden dan aan de aanschaf van dure oorlogsschepen.
In maart 2009 werd een vergunning afgegeven voor de uitvoer van delen van radarvuurleidingssystemen aan Indonesië ter waarde van € 37 miljoen. Indonesië kent grote armoede en het land is bovendien een kruitvat vol interne spanningen. Nederland zou volgens de richtlijnen van het eigen wapenexportbeleid geen wapensystemen aan een dergelijk ontwikkelingsland mogen leveren.

De documentatie ‘Maandrapportages uitvoer militaire goederen 2009’ (69 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op Triodos Bank NL 88 TRIO 078 6870 990 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Maandrapportages 2009’.