Actueel

27 april 2006

 
Op 27 april werd overal in het hele land actie gevoerd tegen het verlenen van exportkredieten voor wapenhandel door de Nederlandse banken ING en ABN Amro. Zo ook in Arnhem. Samen met jongeren van de SP werden rond 1.000 folders uitgedeeld bij de vestiging van ING in het centrale postkantoor van deze stad. Speerpunt van de actie was de geplande levering van 4 korvetten aan de marine van IndonesiŽ door scheepswerf De Schelde, een verkoop die door genoemde banken wordt voorgefinan- cierd. De reacties van het publiek waren over het algemeen positief. Daar waar dat niet zo was, betrof het mensen die niet (meer) geloofden in de haalbaarheid van ontwapening, terwijl een enkeling van mening was dat oorlogsmaterieel nodig is om de vrede te handhaven. Het feit dat de Nederlandse Staat middels herverzekering van de kredieten door de kredietbank Atradius voor het risico instaat dat de Indonesische overheid niet (of niet volledig) betaalt voor de schepen, werd door vrijwel alle respondenten afgewezen.