Actueel

25 april 2005

 


Het Arnhemse bedrijf IBG Industry, onderdeel van de Inter- national Battery Group (IBG), produceert en verhandelt accu’s. De onderneming doet dit voor zowel particulieren als voor de industriële markt. Accu’s zijn vanwege het lood en het giftige zwavelzuur die ze bevatten riskante voor- werpen. En dus werd de concept-milieuvergunning voor het bedrijf deze maand met extra aandacht bestudeerd. Dat leverde de constatering van een aantal onduidelijk- heden en missers op die in de vorm van bedenkingen bij het provinciebestuur zijn ingebracht. Bovendien is besloten om de toch altijd wat vage handel en export van in ongerede geraakte accu’s eens in kaart te brengen. Per slot van rekening is iedere producent van artikelen sinds een paar jaar verantwoordelijk voor het gehele traject van fabricage tot sloop.