Actueel
16 april 2016

JSF-35
  Mede als gevolg van het besluit van het stichtingsbestuur om met ingang van 2016 te stoppen met het maandelijks uitbrengen van onze Info’s (zie berichtgeving van 23 december 2015 onder deze knop), zijn op 16 april alle door Doca in de voorbije jaren uitgebrachte rapporten en Info’s overgedragen aan het Gelders Archief.
Een praktische reden om dit archief (en de overige nog over te dragen werkarchieven) bij het Gelders Archief onder te brengen, is het nijpend wordende ruimtegebrek bij de stichting. Bovendien zijn de klimatologische omstandig-
heden waaronder de Doca-archieven zullen worden bewaard, bij het Gelders Archief aanzienlijk beter dan bij Doca.
De werkarchieven van Doca zijn voor het publiek in te zien. Kijk voor openingstijden van de studiezaal op www.geldersarchief.nl.