Actueel
1 april 2013

JSF-35
  De gemeente Arnhem is sinds 2009 Millenniumgemeente.
In de aanloop naar dit raadsbesluit voerde Doca het secretariaat van de gemeentelijke Millenniumwerkgroep en zorgt sindsdien voor een jaarlijks overzicht van Millenniumactiviteiten in Arnhem ten behoeve van het gemeentebestuur.