Actueel
27 april 2012

JSF-35
  De Algemene Rekenkamer somt het voor de 8e keer maar weer eens op: meer transparantie gewenst voor de Kamer, integrale informatievoorziening in plaats van losse stukjes en een duidelijk en actueel beleid, zeker waar het de financiën betreft. En voor de 8e keer belooft de minister van Defensie beterschap.
En omdat het kabinet wil dat de F-16’s te allen tijde inzetbaar zijn voor grensbewaking maar tegelijkertijd wil vasthouden aan wereldwijde inzet in NATO- en VN-verband, concludeert de Rekenkamer dat er geen evenwicht is tussen de ambities van het kabinet, het vliegurenbudget, het aantal vliegers en het aantal toestellen. Het kabinet-Rutte/Verhagen wil een veelzijdig inzetbare krijgsmacht hebben en behouden. Tegelijkertijd moet het Ministerie van Defensie in de periode 2011-2015 € 2,3 miljard bezuinigen en vervolgens structureel € 635 miljoen. Om te bezuinigen, stoot de minister van Defensie 19 van de 87 F-16’s af. Het aantal vliegers is al teruggebracht naar 68. Ook mogen de F-16’s per jaar minder uren vliegen.

De documentatie ‘Vervanging F-16 door JSF (39)’ (65 pag.) is ook voor niet-leden van het Platform tegen Wapenhandel verkrijgbaar door het overmaken van € 5,- op rekening-nummer 78.68.70.990 ten name van Dokumentatiecentrum Arnhem onder vermelding van ‘Vervanging F-16 door JSF (39)’.