Actueel

24 april 2008


 
Eind maart zond de minister van Defensie de 6e jaar-
rapportage Vervanging F-16’ aan de Tweede Kamer gerekend vanaf het moment in 2002 dat de Nederlandse regering het Memorandum of Understanding (MoU) ondertekende. Daarin werd met de Amerikaanse regering overeengekomen dat Nederland zou deelnemen aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. Hoewel de minister het steevast ontkent, was het vanaf dat jaar al duidelijk dat de JSF de opvolger zou worden van de F-16. En mag de PvdA in het verkiezingsprogramma van 2006 dan gesteld hebben dat Nederland uit het JSF-programma zou stappen indien de partij in de regering zou komen, de werkelijkheid is weer eens anders: in de brief aan de Kamer stelt de regering voor (met PvdA-minister Wouter Bos op Financiën) om het budget voor de aanschaf van de JSF met 208 miljoen euro te verhogen van 5,5 miljard euro naar 5,7 miljard euro…

Deze special (53 pag.) kan worden verkregen door het overmaken van € 5 op Postbankrekening 2904981 ten name van Stichting Doca te Arnhem onder vermelding van ‘Jaarrapportage 2007 ‘Vervanging F-16’.