Actueel

8 maart 2004

 
Op 8 maart verscheen jaarverslag 2003.
In het 56 pagina's tellende document worden de projecten van het afgelopen jaar beschreven en de publicaties in dat jaar toegelicht. Hoewel het verslagjaar met een negatief resultaat werd afgesloten (voornamelijk het gevolg van achterstallige betalingen), was 2003 voor Doca toch een alleszins bevredigend jaar. Vanwege het eerdere besluit om ons te beperken tot kerntaken, kon eindelijk de rust worden gevonden voor meer diepgang in ons werk.

Hoogtepunten in 2003 waren het on-line gaan van onze nieuwe website, het uitbrengen van een serie 'specials' over militaire productie en wapenhandel en het inspelen op gemeentelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ook kon de continu´teit van het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid voor wederom 4 jaar worden veiliggesteld.