Actueel

Januari 2004

 
In 1981 sloten de vredesorganisaties in Arnhem zich aaneen tot de stichting Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen (SAV). Doel was om samen met de gemeente Arnhem de krachten te bundelen in een poging de vredesgedachte levend te houden, die ten tijde van de grote demonstraties in Nederland tegen de plaatsing van kruisraketten zo'n hoge vlucht had genomen. Een van de eerste resultaten van deze samenwerking betrof het boekje "Arnhem en de Moderne Oorlog", waarin het effect van een atoombom op de stad uiteen werd gezet. De indertijd opgezette samenwerking bestaat nog altijd in de vorm van het Platform Arnhem Mondiaal. Het werkterrein heeft zich in de loop der jaren uitgebreid met de onder-delen ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale milieuvraagstukken Door middel van interviews en historische fragmenten zal deze ontwikkeling gedurende de komende twee jaar op schrift worden gesteld. Het ligt in de bedoeling om het boek op de jubileummanifestatie in 2006 te presenteren.