Actueel

9 februari 2004

 
Begin dit jaar kwam de vijfde jaarrapportage van de Gedragscode van de Europese Unie inzake wapenexport voor het publiek beschikbaar. In dit 43 pagina's tellende document wordt een beeld gegeven van de inspanningen van de werkgroep om de wapenuitvoer van de bij de EU aangesloten landen in te dammen. Dat dit een moeizaam verlopend proces is laat zich raden; nationale belangen op dit terrein verkeren regelmatig op gespannen voet met het Europese streven om mondiale spanningen en conflicten te bezweren. Niettemin blijken er sinds 1998 stapsgewijs toch vorderingen te worden gemaakt. De belangrijkste stap evenwel, een alomvattende juridisch bindende regelgeving, lijkt nog ver buiten bereik. Voor bestelling van deze Info zie 'PTW-Info's' onder de knop 'Publicaties' op deze site.