De stichting Doca is per 1 januari 2020 opgeheven.
Maar uit historisch oogpunt blijven de websites www.doca.nl en www.arnhemmondiaal.nl online.
Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
E-mail: info@doca.nl
Op deze pagina worden de activiteiten van Doca bijgehouden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, vredesvraagstukken en duurzame ontwikkeling in de regio Arnhem. De berichten staan in chronologische volgorde.
 
December 2016
Op 6 december werd de opgeheven website van het Platform Arnhem Mondiaal gereactiveerd en als subitem aan de website van de stichting Doca toegevoegd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


December 2016
Op 5 december werd besloten om de beschrijving van een kwart eeuw samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem uit te breiden naar veertig jaar (1976-2016).
Klik hier voor artikel in apart venster >>


December 2016
Op 4 en 5 december werd de tekst van het e-book van Virtual Sidekick Yvonne geredigeerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


November 2016
Op de bestuursvergadering van 21 november werd besloten om het dertig jaar bestaan van Doca in boekvorm te beschrijven.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Oktober 2016
Op 28 oktober besloot een overgrote meerderheid binnen de Verenigde Naties om in 2017 te gaan onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


September 2016
Op 22 september besloten de leden van het Platform Arnhem Mondiaal om de vereniging op te heffen.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Augustus 2016
Op 25 augustus 2016 werden de laatste twee werkarchieven van Doca door het Gelders Archief opgehaald.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Mei 2016
Op 23 mei zijn de eerste twee JSF’s voor de Nederlandse luchtmacht geland op vliegbasis Leeuwarden.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


April 2016
Op 16 april werden de door Doca in de loop der jaren uitgebrachte publicaties overgedragen aan het Gelders Archief.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Maart 2016
Op 4 maart verscheen ons jaarverslag over 2015.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Februari 2016
Op 15 februari trok Doca zich terug uit het Platform Arnhem Mondiaal.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Februari 2016
Op 3 februari werd het rapport ‘Millenniumactiviteiten in Arnhem 2000-2015’ gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2016
Op 30 januari werd het overzicht ‘Millenniumactiviteiten in Arnhem - Supplement 2015’ gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2016
Op 6 januari kwam het Platformarchief over 2015 gereed.
Klik hier voor artikel in apart venster >>
- - - - - -


Overzicht van het jaar 2015 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2014 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2013 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2012 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2011 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2010 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2009 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2008 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2007 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2006 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2005 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2004 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2003 vindt u HIER

- - -
E-mail: info@doca.nl