De stichting Doca is per 1 januari 2020 opgeheven.
Maar uit historisch oogpunt blijven de websites www.doca.nl en www.arnhemmondiaal.nl online.
Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
E-mail: info@doca.nl
Op deze pagina worden actuele ontwikkelingen bijgehouden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in de regio Arnhem. De berichten staan in chronologische volgorde. Per bericht wordt de bemoeienis van Doca bij het onderwerp beschreven.
 
December 2014
Op 30 december verscheen in de serie PTW-Info’s de 52e special over de vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


November 2014
Op 28 november verscheen in de serie PTW-Info’s een special naar aanleiding van het verschijnen van de maandrapportages van de export van militaire goederen uit Nederland over 2013 door het Ministerie van Economische Zaken.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Oktober 2014
Doca is op 24 oktober gestart met de opzet van een serie discussie-bijeenkomsten over de toekomstmogelijkheden van het Platform Arnhem Mondiaal.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Oktober 2014
Op zaterdag 18 oktober werd samen met andere organisaties van het Platform Arnhem Mondiaal en onder meer de Werkgroep Verzet tegen Armoede deelgenomen aan Wereldarmoededag in Arnhem.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Oktober 2014
Naar aanleiding van de ‘Jaarrapportage 2013 Vervanging F-16’ van het Ministerie van Defensie verscheen op 14 oktober een special in de serie PTW-Info’s over dit onderwerp.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Oktober 2014
In het kader van het project ‘Arnhem Duurzaam’ werden in oktober een tweetal bijeenkomsten bijgewoond over energietransitie in Arnhem.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


September 2014
Ter gelegenheid van de Vredesweek werd op 30 september in de serie Info Arnhem Mondiaal deel 2 uitgebracht van ‘Kernwapens? Nog altijd actueel!’.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


September 2014
De jaarlijkse conferentie ‘Bridge to the Future’ op 19 september in de Arnhemse Eusebiuskerk werd aangegrepen om handtekeningen te verzamelen voor een verbod op kernwapens in Nederland.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Augustus 2014
Naar aanleiding van het overzicht dat het Ministerie van Economische Zaken in de zomer publiceerde over de Nederlandse wapenexport in 2013, verscheen op 29 augustus in de serie PTW-Info’s een special over dit onderwerp.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Juli 2014
Op 31 juli kwam in de serie PTW-Info’s de 50e special over de vervanging van de F-16 door de JSF uit.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Juni 2014
Van 20 mei tot 2 juni werd in de Walburgiskerk de interactieve tentoonstelling ‘De Democratiefabriek’ gehouden.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Mei 2014
Op 30 mei kwam in de serie PTW-Info een special uit over de wapendoorvoer door Nederland in 2013.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


April 2014
Op 7 april verscheen het jaarverslag 2013 van het Platform Arnhem Mondiaal.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


April 2014
Op 1 april verscheen de 49e special in de serie over de vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Maart 2014
Op 14 maart verscheen ons jaarverslag over 2013.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Maart 2014
Op 13 maart werd een kritische doorlichting gepubliceerd van de verkiezings-
programma’s van politieke partijen die in Arnhem meedoen aan de gemeente-
raadsverkiezingen van dit jaar.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Februari 2014
Op 12 februari kwam het overzicht gereed van activiteiten die in 2013 in Arnhem plaatsvonden in het kader van ’Arnhem Millenniumgemeente’.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2014
In de serie PTW-Info’s verscheen op 31 januari de 48e special over de vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2014
Op 17 januari kwamen de Platformarchieven en het Millenniumarchief over 2013 gereed.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2014
Op 16 januari werd de opening van De Democratiefabriek in de stadhuishal bijgewoond.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2014
Op 6 januari werd deelgenomen aan een discussie rond het gemeentelijk programma Energie Made in [Arnhem].
Klik hier voor artikel in apart venster >>


- - - - - -


Overzicht van het jaar 2013 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2012 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2011 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2010 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2009 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2008 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2007 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2006 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2005 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2004 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2003 vindt u HIER

- - -
E-mail: info@doca.nl