De stichting Doca is per 1 januari 2020 opgeheven.
Maar uit historisch oogpunt blijven de websites www.doca.nl en www.arnhemmondiaal.nl online.
Veel kijk- en leesplezier toegewenst!
E-mail: info@doca.nl
Op deze pagina worden actuele ontwikkelingen bijgehouden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in de regio Arnhem. De berichten staan in chronologische volgorde. Per bericht wordt de bemoeienis van Doca bij het onderwerp beschreven.
 
December 2010
Eveneens op 29 december verscheen special nr.32 over de vervanging van de F-16 door de JSF, ditmaal handelend over de te verwachten geluidsoverlast door deze jachtbommenwerper.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

December 2010
In de serie PTW-Info verscheen op 29 december special nr.31 over de vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

December 2010
Op 8 december werd de intentieverklaring 'Arnhem Energiestad' met 30 stedelijke bedrijven en organisaties ondertekend.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

November 2010
Doca diende op 16 november een bezwaar in tegen de startnotie milieu-effectrapportage in verband met de bouw van een nieuwe kerncentrale bij Borssele.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Oktober 2010
Op 1 oktober presenteerde de gemeente Arnhem haar 'Rapportage Luchtkwaliteit 2009'.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

September 2010
Op 30 september werd de 30e special uitgebracht over de voorgenomen vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

September 2010
Samen met de Vredeswerkgroep Arnhem-Zuid en Focus Filmtheater werd ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede (21 september) een film met workshop georganiseerd rond het thema wapenhandel versus duurzame ontwikkeling.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juli 2010
Naar aanleiding van reportages van het actualiteitenprogramma Netwerk over milieuvervuiling in Zuid-Afrika en mensenrechtenschendingen in Colombia bij de steenkoolwinning, heeft Doca op 26 juli de energiebedrijven Nuon en Essent aangesproken op hun bedrijfsvoering.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juli 2010
Naar aanleiding van de Millenniumdag die op 1 juli in en rond het stadhuis van Arnhem werd gehouden, werd op 16 juli een special over deze manifestatie uitgebracht.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juli 2010
Eveneens op 14 juli werd de 29e special uitgebracht over de voorgenomen vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juli 2010
Op 14 juli werd een special uitgebracht over het Nederlandse wapenexportbeleid in 2009.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Mei 2010
Op 31 mei kwam in de serie PTW-Info een special uit naar aanleiding van de Jaarrapportage 2009 'Vervanging F-16'.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


April 2010
Op 28 april werd een special uitgebracht inde serie PTW-Info's over de Nederlandse wapenexport in 2009.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

April 2010
Op 8 april kwam ons jaarverslag over 2009 uit.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Maart 2010
Op 31 maart kwam het 28e nummer uit over de vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Maart 2010
Op 26 maart kwam het uitbaggeren van de zwaar vervuilde Malburger Haven gereed.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Maart 2010
Op 10 maart werd een bezwaarschrift tegen sulfaatlozingen door Teijin Aramid ingediend.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Februari 2010
Op 15 februari kwam het 27e nummer uit over de vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Januari 2010
Op 15 januari kwam het archief van het Platform Arnhem Mondiaal over 2009 gereed.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2010
Op 13 januari ging de Stichting Fair Trade Gemeente Arnhem formeel van start.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2010
Op 11 januari kwam het overzicht van Millenniumactiviteiten in Arnhem over 2009 gereed.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2010
Op 4 januari kwam het 26e nummer uit over de vervanging van de F-16 door de JSF.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


- - - - - -


Overzicht van het jaar 2009 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2008 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2007 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2006 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2005 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2004 vindt u HIER

Overzicht van het jaar 2003 vindt u HIER

- - -
E-mail: info@doca.nl