ACTUEEL
2005 
InleidingActueelProjectenPublicatiesArchiefLinks

Op deze pagina staan de ontwikkelingen beschreven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in de regio Arnhem van het jaar 200
5. De berichten staan in chronologische volgorde. Per bericht wordt de bemoeienis van Doca bij het onderwerp beschreven. De meest actuele ontwikkelingen van het jaar 2009 vindt u door HIER te klikken .
 
December 2005
Op 14 december werd deel 6 uitgebracht over het Nederlands ruimtevaartbeleid.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

November 2005
Op 30 november werd de eerste publicatie uitgebracht in een serie naar aanleiding van de moord op de Nijmeegse onderzoeker/activist Louis Sévèke.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 7 november werd een persbericht uitgebracht over de resultaten van de Lokale Duurzaamheidsmeter.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Oktober 2005
Op 18 oktober werd een commentaar geschreven op een notitie van de fractie van de PvdA-Arnhem over lucht-
vervuiling.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 17 oktober werd de eerste special gepubliceerd in een serie over de Joint Strike Fighter als vervanger van de F-16.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 10 oktober werd een commentaar verzorgd op de milieuvergunning aan de Arnhemse politie voor de opslag van in beslag genomen vuurwerk.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 1 oktober werd de Duurzaamheidsdag bijgewoond in de Arnhemse woonwijk Sint Marten.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


September 2005
Op 23 september werd een special gepubliceerd over het Nederlands wapenexportbeleid in 2004.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Augustus 2005
Op 1 augustus werd een special gepubliceerd over de vervanging van de F-16.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juli 2005
Op 26 juli kwam het archief gereed van 25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juni 2005
Op 20 juni werden bij het provinciebestuur van Gelderland bedenkingen ingediend tegen het verlenen van een milieuvergunning aan Corus Tubes in Arnhem.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 8 juni werd het jaarverslag 2004 van het Platform Arnhem Mondiaal gepresenteerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 6 juni werd een special gepubliceerd over de Neder-
landse wapenexport in de tweede helft van 2004.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Mei 2005
Op 12 mei werd overeenstemming bereikt met het Gelders Archief over de overdracht van het archief van 25 jaar Samenwerkende Arnhemse Vredesgroepen.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

April 2005
Op 25 april werden bij de Provincie bedenkingen ingebracht tegen de milieuvergunning voor het Arnhemse bedrijf IBG Industry.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 25 april verscheen ons jaarverslag 2004.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 8 april werd in de serie PTW-specials het jaarverslag gepubliceerd van de Europese Gedragscode voor de wapenexport alsmede een aantal maatregelen die in Europees verband zijn genomen om deze gedragscode aan te scherpen.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Maart 2005
In maart werd overeenstemming bereikt tussen Doca en de Gelderse Milieufederatie bij de aanstelling van een milieu- deskundige die voor beide organisaties milieukwesties zal behandelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 10 maart werd in de serie PTW-specials de beantwoording van Kamervragen over het Nederlands wapenexportbeleid gepubliceerd, gecombineerd met de nadruk die Nederlandse organisaties als Amnesty International, Novib en Pax Christi leggen op de noodzaak tot het indammen van de wereldwijde wapenhandel.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Februari 2005
Op 28 februari werd in de serie PTW-specials het 5e deel over het Nederlands ruimtevaartbeleid gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 4 februari werden in de serie PTW-specials de jaar- rapportages 2003 en 2004 over de vervanging van de F-16 gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Overzicht van het jaar 2004
vindt u op een aparte pagina
Klik hier voor de 2004 pagina>>

Overzicht van het jaar 2003
vindt u op een aparte pagina
Klik hier voor de 2003 pagina>>