ACTUEEL
2004 
InleidingActueelProjectenPublicatiesArchiefLinks

Oktober 2004 Wapenexportbeleid 2003


Oktober 2004 LA21April 2004 SAV


Maart 2004 Jaarverslag


Februari 2004 - KnowasteFebruari 2004 - BASFJanuari 2004


Op deze pagina staan de ontwikkelingen beschreven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in de regio Arnhem van het jaar 2004. De berichten staan in chronologische volgorde. Per bericht wordt de bemoeienis van Doca bij het onderwerp beschreven. De meest actuele ontwikkelingen van het jaar 200
9 vindt u door HIER te klikken .
 
December 2004
Op 27 december werd in de serie PTW-specials het overzicht gepubliceerd van de Nederlandse wapenexport over de eerste 6 maanden van 2004.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 21 december werd in de serie PTW-specials het 4e deel over het Nederlands ruimtevaartbeleid gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


November 2004
29 november: inspraak bij de raadscommissie Economie en Sociale Zaken over het behoud van ID-banen voor de gemeente Arnhem.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Oktober 2004
Op 26 oktober werd in de serie PTW-Info's de special "Het Nederlands wapenexportbeleid 2003" gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 1 oktober ging een nieuw landelijk onderzoek naar duurzame ontwikkeling binnen gemeenten van start: de Lokale Duurzaamheidsmeter.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Augustus 2004
Op 2 augustus werd in de serie PTW-Info's de 3e special over het Nederlandse ruimtevaartbeleid uitgebracht.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

April 2004
Op 6 april werd begonnen aan het archiveren van 25 jaar samenwerkende Arnhemse vredes- en ontwikkelings-
organisaties.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Protestbrieven tegen Philips, ING Groep en Fortis vanwege betrokkenheid bij militaire activiteiten en wapenhandel.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Maart 2004
Op 16 maart werd in de serie PTW-Info's de special "De Dr. Khan-connecties" gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 8 maart werd het jaarverslag 2003 gepubliceerd.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Februari 2004
Op 10 februari stelde het luierrecyclingbedrijf Knowaste zijn vestiging op het bedrijventerrein De Kleefse Waard open voor het publiek met de uitnodiging om zelf te komen controleren of het bedrijf schuldig is aan stankoverlast.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 9 februari werd in de serie PTW-Info's een 'special' uitgebracht over controle op de Europese wapenexport.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 3 februari maakte de directie van BASF bekend dat het hoofdkantoor voor de Benelux te Arnhem per 1 april zal worden opgeheven. De Benelux-coördinatie zal met ingang van die datum worden samengevoegd met de verkoop-activiteiten in Frankrijk en Zwitserland en worden geconcentreerd in een nieuw hoofdkantoor in Parijs.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Januari 2004
Op de bestuursvergadering van Doca van 31 januari werd een belangrijk besluit genomen. Onder de projecttitel 'Zilverwerk' zal tussen nu en 2006 een historisch overzicht worden samengesteld van 25 jaar samenwerkende vredes- en ontwikkelingsorganisaties in Arnhem.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Overzicht van het jaar 2003
vindt u op een aparte pagina
Klik hier voor de 2003 pagina>>