ACTUEEL
2003 
InleidingActueelProjectenPublicatiesArchiefLinks


November 2003


Oktober 2003


9 oktober2 oktober Wereldspiegel

September 2003

Malburger Haven


Augustus 2003Platform tegen Wapenhandel

Teijin Twaron

WaterplanNCDO
April 2003


Maart 2003
jaarverslag 2002


Op deze pagina staan de ontwikkelingen beschreven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in de regio Arnhem van het jaar 2003. De berichten staan in chronologische volgorde. Per bericht wordt de bemoeienis van Doca bij het onderwerp beschreven. De meest actuele ontwikkelingen van het jaar 200
9 vindt u door HIER te klikken .
 
November 2003
Na het concept-Waterplan presenteerde de dienst Stads-beheer van de gemeente Arnhem in november het concept-Groenplan. In deze nota wordt het beleid voor de komende vier jaar uitgezet op het gebied van natuurbeheer en ecologie.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Oktober 2003
Rijkswaterstaat maakte op 21 oktober bekend dat het chemiebedrijf Teijin Twaron in Arnhem zijn productie van aramidevezels mag uitbreiden. De lozing van sulfaat op de Rijn zal dientengevolge toenemen van 95.000 kg tot 120.000 kg per jaar. Het bezwaar van Doca tegen deze milieu-vervuiling werd daarmee verworpen.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 14 oktober ging de gemeenteraad van Arnhem akkoord met de B&W-nota “Visie op samenlevingsbeleid Arnhem”. In het beleidsstuk wordt het gemeentelijk vredes- en ontwik-kelingsbeleid – zij het beperkt – in stand gehouden tot 2006.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 9 oktober werd wereldwijd de campagne rond het Arms Trade Treaty gelanceerd, een internationaal wapenhandel-verdrag waaraan ieder land in de wereld geacht wordt zich te gaan conformeren. In Nederland werd de campagne geïnitieerd door Pax Christi, Amnesty International en Novib met de overhandiging van het rapport “Shattered Lives” (verwoeste levens) aan minister Van Ardenne van ontwikkelingssamenwerking.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 2 oktober presenteerde het NCDO in Zwolle de resultaten van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003. Bovendien werd hier de Wereldspiegel ten doop gehouden die, samen met een te ontwikkelen website en een Duur-zaamheidsbalans, de opvolger moet worden van de jaar-lijkse Spiegelmethode.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


September 2003
Na 4 jaar van conflicten tussen het provinciebestuur en NS-dochter ProRail BV lijkt er een oplossing in zicht voor de jarenlange geluidsoverlast door goederentreinen op het rangeerterrein ’t Broek.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

De Nederlandse wapenexport bedroeg het afgelopen jaar
€ 450 miljoen. Daarmee behoort ons land tot de top-10 van wapenexporterende naties in de wereld.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


In de Malburger Haven aan de Westervoortsedijk ligt naar schatting 180 miljoen kubieke meter ernstig verontreinigd slib. Het is een van de erfenissen van het metaalbedrijf Billiton dat een halve eeuw lang bedrijfsterrein, sloten en haven heeft vervuild.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Augustus 2003
In augustus maakte het provinciebestuur bekend dat het betonbedrijf Basal Oost BV aan de Nieuwe Havenweg te Arnhem, onder strenge voorwaarden een vergunning krijgt voor de overslag van bodem-as.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juli 2003
Op 1 juli ging de vernieuwde website van Doca on-line.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

In juli werden in de serie Info's voor het Platform tegen Wapenhandel twee specials uitgebracht. De eerste betreft de vervanging van de F-16 jachtbommenwerper van de luchtmacht alsook de vervanging van pantservoertuigen voor de landmacht, beide uiterst kostbare projecten. De tweede behandelt de doorvoer van wapens via Nederland, een niet te controleren handel naar het lijkt.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Juni 2003
Op 4 en op 16 juni diende Doca bij respectievelijk de gemeente Arnhem en Rijkswaterstaat bezwaarschriften in tegen twee milieuvergunningen aan het Arnhemse bedrijf Teijin Twaron.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 6 juni diende Doca bij de gemeente Arnhem een beoordeling in van het door het college van B&W vastgestelde concept-Waterplan. Deze nota is naar de mening van Doca een schoolvoorbeeld van hoe een gemeentenota tot stand behoort te komen.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Mei 2003

Voor het vijfde jaar op rij organiseert het NCDO (de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) deze maand in heel Nederland de Lokale Duurzaamheidsspiegel.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

April 2003

De opmars van observatiecamera's in binnensteden lijkt niet meer te stuiten. Maar helpen deze camera's wel echt tegen criminaliteit en overlast? En hoe zit het met de privacy?
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 29 april rolde het laatste pak zuivel van de lopende band in de Coberco-fabriek van Arnhem.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 3 april presenteerde het Platform Arnhem Mondiaal zich in een openbaar debat over het gemeentelijk vredes- en ontwikkelingsbeleid in Arnhem.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Maart 2003

Op 31 maart maakte Deutsche Post bekend dat dochter-onderneming Van Gend & Loos voortaan als DHL door het leven moet.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Februari 2003

Naar aanleiding van het verongelukken van het ruimteveer Columbus deze maand, waarbij de vijf astronauten die aan boord waren het leven verloren, stelde Doca op 20 februari een publicatie samen over het Nederlands ruimtevaartbeleid.
Klik hier voor artikel in apart venster >>

Op 25 februari bracht Doca het jaarverslag 2002 uit.
Klik hier voor artikel in apart venster >>


Op 13 februari werd de gemeenteraad van Arnhem toe-gesproken met een verwijzing naar de naderende oorlog met Irak en de tegelijkertijd voorgenomen bezuinigingen op het Arnhemse vredes- en ontwikkelingsbeleid.
Klik hier voor artikel in apart venster >>